Đấu Trường

Cuộc thi sắp diễn ra

Tăng Tốc - Đấu Trường Lý Thuyết - Ngày 08/07/2020

ĐẤU TRƯỜNG 1 VẠN CÂU HỎI LÝ THUYẾT - Vũ Ngọc Anh

Mã đề: 249 Thời gian: 25p Ngày thi: 08/07 - Bắt đầu: 22:00:00

Tăng Tốc - Đấu Trường Lý Thuyết - Ngày 09/07/2020

ĐẤU TRƯỜNG 1 VẠN CÂU HỎI LÝ THUYẾT - Vũ Ngọc Anh

Mã đề: 250 Thời gian: 25p Ngày thi: 09/07 - Bắt đầu: 22:00:00

Cuộc thi đã diễn ra

Bắt đầu 22:0007/07/2020
Bắt đầu 22:0005/07/2020
Bắt đầu 22:0004/07/2020
Bắt đầu 22:0003/07/2020
Bắt đầu 22:0002/07/2020
Bắt đầu 22:0001/07/2020
Bắt đầu 22:0030/06/2020
Bắt đầu 22:0026/06/2020
Bắt đầu 22:0024/06/2020

TOP QUÀ TẶNG